مبحث ساختار تار عنکبوت

حجم فایل : 545.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 4
بنام خدا زیست و آزمایشگاه دوم دبیرستان
مبحث ساختار تار عنکبوت توانایی تار تنیدن ارثی است (مولکول های از والدین)
غده ها در زیر سطح شکمی
تار: پروتئین های ویژه + مواد دیگر
استحکام – چسپندگی – کش سان پایان...